Ekonomi

Gullspång och Töreboda kommun har ett gemensamt ekonomikontor med placering i kommunhuset i Töreboda.

Ekonomikontoret har det övergripande och samlade ansvaret för kommunernas ekonomiska planering, budgetarbete, redovisning och uppföljning.
Ekonomikontoret ansvarar även för den finansiella strategin och planeringen.

Det finns en gemensam Ekonominämnd som har ansvaret för själva verksamheten. Ansvaret för kommunens ekonomi ligger dock kvar hos fullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunens intäkter kommer huvudsakligen från skatter och statsbidrag.

Den kommunala skattesatsen för 2023 är 22,49 kronor.

På denna sida kan du även ta del av kommunens årsredovisning samt budget.