Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Folkhälsa

En god folkhälsa innebär att människor mår bra där de lever, arbetar och bor. Det betyder också att hälsan är jämlik mellan olika grupper i samhället.

Faktorer som skapar god hälsa är:

  • ett nätverk av familj och vänner
  • goda utbildningsmöjligheter
  • en meningsfull sysselsättning
  • en rik fritid, en känsla av delaktighet i samhället
  • inflytande över sin livssituation

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbetet ska utgå från befolkningens behov och livsvillkor. Befolkningens hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv utveckling i Gullspångs kommun.

Gullspångs kommun har en folkhälsostrateg samt ett folkhälsoråd.

Folkhälsorådet beslutar om insatser som ska främja hälsa och förebygga ohälsa. Folkhälsorådets arbete riktas till hela befolkningen men barn och ungdomar är särskilt prioriterade.
Folkhälsostrategen planerarar, genomför och utvärderar det arbete folkhälsorådet beslutar om.

Hälsans stig

Folkhälsorådet tog oktober 2019 beslut att anlägga Hälsans stig i Gullspång och Hova. Arbetet görs i samverkan med Riksförbundet HjärtLung och lokalföreningen Norra Skaraborg. Invigning planeras våren 2020.

Broddar och reflexväst till äldre invånare

För att förebygga halk- och fallskador och olyckor i trafiken delade folkhälsorådet vintern 2019/2020 ut 90 par broddar samt reflexväst till äldre. Utdelningen gick via de lokala pensionärsföreningarna och kommer ske även säsongen 2020/2021.

Samverkan med Tjejjouren Väst

Gullspångs kommun är under 2020 samverkanskommun till Tjejjouren Väst. Tjejjouren Väst är en ideell organisation som erbjuder nätbaserat stöd till unga som identifierar sig som tjej. Organisationen erbjuder stöd via app, mail och chatt tre dagar i veckan. Tjejjouren Väst stöttar unga som upplever psykisk ohälsa, sexuellt våld, självskadebeteende, tankar på suicid och ensamhet.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-18

Relaterad information

Kontakt

Linnéa Wiljén
Folkhälsostrateg
Telefon: 0506-361 95
E-post: Linnéa Wiljén

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Folkhälsorådets verksamhetsplan 2020PDF

Länkar

Folkhälsorådet i Gullspång
Skaraborgsenhetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster