För dig som är äldre och anhörig

Du som är 70 år och äldre omfattas av de allmänna råd som gäller för alla. Det är fortfarande viktigt att komma ihåg att ålder är den främsta riskfaktorn för att drabbas av allvarlig sjukdom till följd av covid-19.

Besök på särskilda boenden

För att hålla smittan borta från Amnegården och Mogården önskar vi att besöken sker utomhus så långt det är möjligt och att det är max två besökare per tillfälle om besöket måste ske inomhus. Vid vistelse i gemensamma utrymmen är det nu frivilligt att använda munskydd. Håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid symptom.

Släpp inte in oanmälda personer som utger sig för att hjälpa

Du bör inte släppa in oanmälda personer som utger sig för att komma och hjälpa till. Kommunens personal kommer aldrig oanmäld. Vår vårdpersonal tar sig alltid in med nyckel. Alla förändringar kommuniceras direkt med den enskilde.

Livsmedel

ICA Supermarket Gullspång, beställ varor via appen ICA Pronto. Du hittar appen där du vanligtvis laddar ner dina appar. Det finns även flera lokala restauranger där man kan köpa mat för avhämtning.

Apotek

På apotekens onlinetjänster kan du hämta ut receptbelagd medicin samt handla övriga apoteksvaror, och få det hemskickat.

Apotek Hjärtat Länk till annan webbplats.

Apoteket Länk till annan webbplats.

Kronans Apotek Länk till annan webbplats.

Hygienregler

Den personal som levererar varorna hem till kommuninvånaren är helt införstådd med de basala hygienregler som gäller. De håller minst en meters  avstånd, tar inte i hand. Mellan att man handlat och packat varor måste kommunens personal sprita händerna noggrant samt mellan varje leverans.

Hemtjänst

Behöver man hjälp kan man vända sig till kommunens biståndsbedömare för att se om man är berättigad till hemtjänst. Den hjälp som kommunens hemtjänst ger dig grundas på Socialtjänstlagen och kan exempelvis omfatta personlig omvårdnad och sådant som behöver göras i ditt hem. Den hjälp du får ska vara anpassad efter dina behov. Hemtjänsten ska tillsammans med dig planera och utföra de sysslor du inte själv klarar av. Du ansöker om hemtjänst hos biståndshandläggare, som bedömer vilka insatser hemtjänsten kan erbjuda utifrån dina personliga behov. Här hittar du kontaktuppgifter och mer information om hemtjänst.

Mina timmar

Du som fyllt 75 år och bor i Gullspångs kommun kan själv bestämma vilken hjälp du önskar, inom ramen för vad sm ingår i tjänsten "mina timmar". Syftet med mina timmar är att det ska vara enklare för den enskilde att vid uppnådd ålder, få hjälp med praktiska sysslor som underlättar vardagen. Skillnaden från att ansöka om hjälpen från biståndshandläggaren, är att det inte behövs någon bedömning innan hjälpen kan ges. Det är du som avgör vilken hjälp du önskar och behöver, vilket kan variera från gång till gång. Det går att göra en beställning på maximalt sex timmar per månad. Kostnaden är 320 kronor per timme. Här kan du läsa mer om vad som gäller för mina timmar.

Teknisk hjälp

Har du frågor om hur man gör när man handlar på nätet, skaffar mobilt BankID eller har andra tekniska frågor, kontakta Biblioteket via telefon. Telefonnummer finner du här på sidan under Relaterad information.

Låna böcker och få dem levererade

Om du inte kan komma till biblioteket eller har anhörig som kan låna åt dig kan du få böcker plockade efter dina önskemål och levererade hem till dig.

Det går att reservera böcker på två olika sätt.

  • Reservera böckerna hemifrån med hjälp av ditt personnummer och fyrsiffrig pinkod. Ring till oss och meddela om du vill hämta böckerna utanför byggnaden eller ha hemkörning.
  • Ring till oss och meddela vilka böcker du vill ha och tala om du vill hämta dem eller ha hemkörning.

Hjälp för dig som känner oro

Du som behöver någon att tala med kan ringa Äldrelinjen. Äldrelinjen är öppen vardagar 8-19 och helger 10-16, och är bemannad av utbildade volontärer. Vi nås på telefonnummer 020-22 22 33. Läs mer om Äldrelinjen på länken under Relaterad information här på sidan. Läs mer om hur du kan minska din oro på Röda korsets webbplats. Se länk under Relaterad information här på sidan.

Vanliga frågor och svar


Vad händer om många av de som arbetar inom äldreomsorgen blir sjuka?

Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos vårdtagarna går först. Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser som till exempel promenader och liknande bort.

Har kommunen skyddsutrustning?

Gullspångs kommun följer Västra Götalandsregionens vårdhygienrutiner för covid-19. Detta innebär att personal inom äldreomsorg och funktionshinder kommer att använda både visir och munskydd vid allt arbete som sker nära vård- och omsorgstagaren, oavsett misstanke om Covid-19 eller inte.

Hur arbetar personalen inom den kommunala vården för att förhindra smitta?

Gullspångs kommun följer Västra Götalandsregionens vårdhygienrutiner för covid-19. I dessa ingår, förutom de hygienrutiner som alltid gäller, även tydliga instruktioner om att personalen stannar hemma om de uppvisar minsta symtom som snuva, hosta eller feber. Vid lättare förkylningssymtom, där personal snabbt kan återgå i arbete vid negativt test, erbjuds personal egentest för Covid-19. Från och med 19 maj använder personal inom vård och omsorg stänkskydd i form av heltäckande visir i all vårdtagarnära/ansiktsnära arbete. Detta som ett komplement i basala hygienrutiner.

Hur hanteras eventuella konstaterade fall av covid-19 i verksamheten?

Om verksamheterna skulle få ett konstaterat fall av covid-19 finns tydliga rutiner hur detta ska hanteras. Arbetet sker i samverkan med Primärvården, Smittskydd och Vårdhygien i Västra Götalandsregionen. Kommunen följer de vårdhygienrutiner som är framtagna.

Vid misstänkt eller konstaterat fall Covid-19, vårdas den sjuke med ett begränsat antal personal.

På Amnegårdens korttidsboende finns det förberett platser för patienter med covid-19, prioriterat för de som kommer från sjukhus för fortsatt vård och omsorg.

Sidan senast uppdaterad: