Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

För förskola och skola samt fritidshem

Med anledning av coronaviruset gäller följande för förskola, skola och fritidshem i Gullspångs kommun. Undervisning bedrivs som vanligt i förskola och grundskola. Undervisning för gymnasium och vuxenutbildning bedrivs tills vidare på distans.

Om situationen i Gullspångs kommun ändras så att det fattas beslut om någon form av verksamhetsförändring i förskola, skola och fritidshem kommer det att kommuniceras via skolorna.

Stanna hemma minst två dygn när du blivit frisk

Skolplikten gäller och det är viktigt att barn som är friska går till skolan som vanligt.

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du stannar hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Du som har en konstaterad covid-19 infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit frisk och symtomfri i två dagar innan du går tillbaka till jobbet, förskolan eller skolan.Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola.

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

Våra skolor och förskolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska barn och elever.

15-timmarsplacering i förskola

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att man ska hålla sig hemma om man känner sig sjuk, ökar behoven av vikarier i våra verksamheter. En önskan är, i de fall det är möjligt, att de föräldrar som har barn med 15-timmarsplacering låter sitt barn vara hemma. Vi har inget förbud mot att lämna sitt barn utan det är en önskan för att kunna bemanna våra verksamheter utifrån den situation pandemin bidragit till.

Nationella proven ställs in

Skolverket har ställt in alla nationella prov vårterminen 2020. Det betyder att inga prov kommer att genomföras efter den 30 mars. Nationella prov som genomförts i sin helhet innan den 30 mars används på vanligt sätt som en del av underlaget för betygssättning. För elever som inte gjort proven används andra bedömningsunderlag. Detta gäller alla skolformer där nationella prov genomförs, det vill säga i grundskolans åk 3, 6 och 9, i gymnasieskolan, i svenska för invandrare (sfi) och i komvux på gymnasial nivå.

Distansutbildning för gymnasium och vuxenutbildning

Gullspångs kommun följer Folkhälsomyndighetens beslut gällande undervisning i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Beslutet är en rekommendation men alla kommuner förväntas ta sitt samhällsansvar och följa rekommendationen.

För Gullspång kommuns del innebär det att vi från och med onsdagen den 18 mars bedriver all undervisning för IM (Individuella programmet), Vuxenutbildningen och SFI (Svenska För Invandrare) via distansundervisning.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning. Motsvarande rekommendation gäller också högskolor/universitet och yrkeshögskolan.

Syftet med åtgärden är att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället och att därmed avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas.

Så länge undervisning bedrivs med distansundervisning kommer nuvarande beslut gällande CSN-bidrag att fortsätta gälla, det vill säga studiemedel kommer att betalas ut för de elever som fortsätter att få undervisning per distans.

Lunch till gymnasieelever

Från och med vecka 20 erbjuder vi varm lunch till gymnasieelever som bor i Gullspångs kommun.

Beställa lunch

Du beställer lunch via en e-tjänst. Där anger du ditt namn, telefonnummer, vilken skola du går på och vilka dagar du vill ha lunch. Du kan även ange eventuell specialkost.

Observera att du måste göra en ny beställning varje vecka. Beställningen gör du senast onsdag klockan 14.00 för att få lunch kommande vecka.
Beställning till vecka 20 kan dock göras fram till och med fredag 8 maj klockan 11.
Beställ lunch via e-tjänsten Beställa matlådor gymnasieelever, Gullspång.länk till annan webbplats

Hämta lunch

Du hämtar nylagad lunch varje dag som du har beställt på det utlämningsställe du beställt din lunch se utlämningsställen. längre ner i texten.
I e-tjänsten väljer du den tid som passar dig bäst mellan klockan 12.15 -13.00. Vi bockar av dig när du har hämtat din lunch.

Meny

Du hittar menyn via denna länk.länk till annan webbplats
Eller ladda ner appen Omsorgen som finns där appar finns. Välj sen varma matlådor för att se menyn.

Följ anvisningar och skyltar när du kommer till utlämningsstället.

Amnegårdens Café (utlämningslucka i väggen på utsidan)
Myrgatan 6
Gullspång

Mogårdens kök (varuintaget vid köket)
P.G. Sand väg 1
Hova

Skolavslutningar 2020

På grund av coronapandemin så kommer årets skolavslutningar se annorlunda ut i år. Det innebär att vi inte kommer att ha en tradiotionell avslutning i kyrkan och tyvärr kan inte anhöriga delta vid årets skolavslutning. Varje skola har sin egen lösning och mer information kommer att gå ut till elever och vårdnadshavare.

Har du frågor eller funderingar?

Ta kontakt med rektor eller skolsköterska på er förskola eller skola, eller se om din fråga redan finns besvarad av Folkhälsomyndigheten.

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-27