Kommunfakta

Hur många invånare bor i Gullspångs kommun?

Gullspångs kommun har drygt 5200 invånare. Mer utförlig befolkningsstatistik finns under länkar här på sidan. Det finns näst intill obegränsat med fakta om en kommun och dess verksamheter, men det som vanligen efterfrågas, som antal invånare och liknande, finns sammanställt av SCB på webben.

Gullspångs kommun bildades år 1971. Gullspång och Hova är de två största tätorterna. De övriga är Otterbäcken, Skagersvik och Gårdsjö.