Stöd till arbetssökande

NYTT!

Fritidsbanken öppnar för besök from 10 juni max antal besökare som får komma in åt gången är 4 st.

Arbetsmarknadsenheten ingår i VISA (Verksamhet för integration, studier och arbete). Gullspångs kommuns insatser inom arbetsmarknadsområdet genomförs av Arbetsmarknadsenheten. 

Tillsammans med andra enheter, näringsliv och fackliga organisationer arbetar vi bland annat med praktik, sysselsättning och utbildning

Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Socialtjänst hänvisar arbetslösa till oss. Tillsammans utformar vi en individuell handlingsplan för att kunna stärka respektive deltagares möjligheter till inträde på arbetsmarknaden.

Deltagarna erbjuds olika aktiviteter såsom praktik och arbetsprövning i syfte att bidra till en utveckling mot arbete eller studier.    
Kommunen har ett avtal och samarbetar med ett arbetsintegrerat socialt företag
(Kooperativet Laxen).

DUA - delegationen för unga
stöd för unga 16-24 år som inte arbetar eller studerar.

DUNA - alla nyanlända i etablering 18-64 år.

Pre-Reab - för personer som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden

Kommunala aktivitetsansvaret gäller ungdomar som är 16 till 19 år och inte går i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

Kooperativet Laxen, arbetsintegrerat socialt företag.

Kooperativet arbetar för att integrera människor i samhälle och arbetsliv.

NYTT!!
Fritidsbanken öppnar för besök from 10 juni max antal besökare som får komma in åt gången är 4 st.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Mikael Fransson
Verksamhetschef
Telefon: 0551-36288
E-post: Mikael Fransson

Arbetsmarknadskonsulent
Henrik Lindgren
Telefon: 0551-361 03
E-post: Henrik Lindgren

Kommunala aktivitetsansvaret
KAA och SYV
Marie Lindblad
Telefon: 0551-361 02
E-post: Marie Lindblad

Samordnare
Annika Bengtzing

Norra Skaraborg
Telefon: 0551-360 82
E-post: Annika Bengtzing

Projektledare
Malin Hjalmarsson
Telefon: 0506-363 92
E-post: Malin Hjalmarsson

Besöksadress

Skagersviksvägen 3
Skagersvik

Postadress

Gullspångs kommun
Box 80
548 22 Hova

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.
Kooperativet laxens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.