Stöd till arbetssökande

Arbetsmarknadsenheten ingår i VISA (Verksamhet för integration, studier och arbete). Gullspångs kommuns insatser inom arbetsmarknadsområdet genomförs av Arbetsmarknadsenheten. 

Tillsammans med andra enheter, näringsliv och fackliga organisationer arbetar vi bland annat med praktik, sysselsättning och utbildning

Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Socialtjänst hänvisar arbetslösa till oss. Tillsammans utformar vi en individuell handlingsplan för att kunna stärka respektive deltagares möjligheter till inträde på arbetsmarknaden.

Deltagarna erbjuds olika aktiviteter såsom praktik och arbetsprövning i syfte att bidra till en utveckling mot arbete eller studier.    
Kommunen har ett avtal och samarbetar med ett arbetsintegrerat socialt företag
(Kooperativet Laxen).

DUA - delegationen för unga
stöd för unga 16-24 år som inte arbetar eller studerar.

DUNA - alla nyanlända i etablering 18-64 år.

Pre-Reab - för personer som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden

Kommunala aktivitetsansvaret gäller ungdomar som är 16 till 19 år och inte går i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

Kooperativet Laxen, arbetsintegrerat socialt företag.

Kooperativet arbetar för att integrera människor i samhälle och arbetsliv.