Digital anslagstavla

Från den första januari 2018 har Gullspångs kommun övergått till en digital anslagstavla. Det innebär att kommunen på sin hemsida publicerar när ett protokoll är justerat genom att anslå det. På den digitala anslagstavlan hittar du även kungörelser till kommunfullmäktige. Den fysiska anslagstavlan på kommunledningskontoret som tidigare använts till detta upphör därmed.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Jo, vi talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att alla som vill kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Enligt den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 ska varje kommun ha en digital anslagstavla. Gullspångs kommuns digitala anslagstavla hittar du via länken www.gullspang.se/digitalanslagstavla

På biblioteken i Hova och Gullspång kan man få information och hjälp att ta del av den digitala anslagstavlan via lån av dator.

Sidan senast uppdaterad: