Förstudie inleds om biobränsleanläggning i Gullspångs kommun

Från den 1 september 2021 till juni 2022 inleds en fördjupad förstudie för att undersöka möjligheterna att etablera en verksamhet i Gullspångs kommun i syfte att producera någon form av biobränsle.

Projektets övergripande mål är att utvärdera förutsättningarna för att bygga en bioenergikombinatanläggning för att producera biobränsle baserat på lokal råvara ur ett miljömässigt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Anläggningen är tänkt att placeras i Otterbäcken där närhet till både Moelven och Otterbäckens hamn är en viktig del.
Olika tekniska alternativ ska undersökas, både befintliga och framtida. I en bioenergikombinatanläggning kan det förutom biobränsle även produceras värme och el vars energi sedan ska tas tillvara på.
Näringslivets behov kommer att identifieras och är av stor vikt i projektets olika faser. Alla aktörer är överens om att förstudien ska leda till något konkret och inte bara resultera i en rapport som läggs till handlingarna.
Gullspångs kommun är projektägare och projektpartners är företagen Moelven, OKQ8 och Volvokoncernen. Projektledning kommer ske via IVL Svenska Miljöinstitutet.
Finansiering sker genom insatser från näringslivets parter, Gullspångs kommun, Västra Götalandsregionen och Leader Östra Skaraborg.

En delrapport kommer att presenteras under februari 2022.

Mats Öman
Kommunchef
Gullspångs kommun

Sidan senast uppdaterad: