Gullspångs kommun deltar i SCB:S medborgarundersökning

Blå bakgrund med texten "är du utvald?". På bilden syns 6 stycken illustruerade människohuvuden och ett frågetecken. I vänstra nedre hörnet finns SCB´s logotyp.

Bildkälla: SCB

Vad tycker invånarna om Gullspångs kommun? Om skolan, kommunikationer, äldreomsorgen, gator och parker och kontakten med kommunen? Gullspångs kommun vill ta del av er kommuninvånares åsikter och deltar därför i SCB:s medborgarundersökning 2023.

1000 slumpmässigt utvalda invånare i Gullspångs kommun får från och med torsdag 24 augusti en enkät eller en länk till digital enkät hemskickad till sig. Enkäten är ett sätt för oss att samla in information om vad du och flera andra invånare i Gullspångs kommun tycker är viktigt, vad som görs bra och vad som kan förbättras.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Är du en av de utvalda? Ta chansen att tyck till!

Fakta om medborgarundersökningen

  • SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.
  • Sammanlagt 161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen i år.
  • Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.
  • Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.
  • När SCB har samlat in svaren sammanställs dem till statistik i form av tabeller och diagram. Statistikenanvänds framför allt av ledningen och förvaltningar i Sveriges kommuner.

Sidan senast uppdaterad: