Val

Det enklaste sättet att påverka utvecklingen i kommunen är att rösta. I Sverige har vi allmänna val andra söndagen i september vart fjärde år. De allmänna valen omfattar val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Ett högt valdeltagande är bevis på att demokratin fungerar och ger stöd för det demokratiska systemet. Att rösta är en viktig del av medborgarskapet. 

Att rösta är en viktig demokratisk rättighet

Rätten att rösta fram en folkvald församling är en viktig demokratisk princip. Demokrati betyder just folkstyre. I Sverige och andra representativa demokratier styr folket genom att välja politiska representanter i fria, hemliga val. Du behöver inte tala om för någon på vad du har röstat på och ingen annan har rätt att bestämma över din röst. Alla röster väger dessutom lika. Ingens röst är mer värd än någon annans.

Valdistrikt

Länsstyrelsen har beslutat att Gullspångs kommun ska vara indelad i tre valdistrikt benämnda: Amnehärads Södra, Amnehärads Norra och Hova.

Valnämnden i Gullspångs kommun planerar och genomför våra allmänna val. Nämnden har ansvar för att valprocessen genomförs korrekt och effektivt. Förutom att skaffa material och ordna fram lokaler ingår det i valnämndens uppdrag att rekrytera och utbilda den personal som behövs. Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Valnämnden har öppna sammanträden.

Räknar rösterna 

Valnämnden ansvarar även för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen och dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Detta gör man för att räkna och bedöma sent inkomna röster.

Den regionala valmyndigheten

För den slutliga rösträkningen och fastställandet av resultaten vid val till landstings- och kommunfullmäktige ansvarar Länsstyrelsen, som är den regionala valmyndigheten. Det finns även en nationell valmyndighet som ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar i hela landet. Det innefattar bland annat att framställa röstlängder och röstkort, fördela mandaten mellan partierna samt att utse ledamöter och ersättare vid riksdagsval.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Britt-Marie Nilsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-362 83
E-post: Britt-Marie Nilsson

Ansvarig nämnd

Valnämnden

Länkar

Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.