Digital anslagstavla

Välkommen till Gullspång kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslag samt kungörelser.

Anslagsbevis

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Jo, vi talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige.

Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att alla som vill kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Aktuella anslagsbevis

 • Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-30
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-11-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis valnämnden 2022-11-29
  Protokoll från valnämndens sammanträde 2022-11-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis kommunfullmäktige 2022-11-24
  Protokoll från kommunfullmäktige sammanträde den 2022-11-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis kommunstyrelsen 2022-11-23
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 2022-11-23 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis teknisk nämnd 2022-11-22
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 2022-11-22 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis teknisk nämnd 2022-11-22
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 2022-11-22 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2022-11-15
  Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 2022-11-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis Vård- och omsorgsnämnden sekretess 2022-11-14
  Protokoll från Vård- och omsorgsnämndens sekretessammanträde 2022-11-14 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis Vård- och omsorgsnämnden 2022-11-14
  Protokoll från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2022-11-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2022-11-10
  Protokoll från Barn-, utbildning- och kulturnämndens sammanträde 2022-11-10 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis Samordningsförbundet Skaraborg 2022-08-23
  Protokoll från Skaraborgs samordningsförbunds sammanträde från 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Aktuella kungörelser

 • Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 12 december 2022
  Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun sammanträder måndagen den 12 december 2022 kl 18:30 i sessionssalen, Torggatan 19, kommunledningskontoret i Hova. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten hälsas välkommen. Sammanträdet komme...

Övriga aktuella kungörelser

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Britt-Marie Nilsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-362 83
E-post: Britt-Marie Nilsson

Länkar

Överklaga beslut
Information om personuppgiftsbehandling