Kommunfullmäktige sammanträder 6 december 2021

Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun sammanträder måndagen den 6 december 2021 kl 18.30 i sessionssalen, Torggatan 19, kommunledningskontoret i Hova. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten hälsas välkommen. Sammanträdet kommer att sändas via webb-TV.

Dagordning och handlingar är tillgängliga på kommunens hemsida, länk till sammanträdeshandlingar. Handlingarna finns även att ta del på kommunledningskontoret i Hova.

Följ denna länk för att komma till webbsändningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föredragningslista

§ 1 Val av justerare

§ 2 Anmälan om eventuellt jäv

§ 3 Godkännande av dagordning

§ 4. Allmänhetens frågestund 2021

§ 5. Aktuell information kommunfullmäktige 2021

§ 6. Fastigheten Hova 45:1, f.d. HVB

§ 7. Interpellation ställd till Kf presidiets ordförande

§ 8. Interpellation ställd till barn-, utbildning- och kulturnämndens ordförande Anja Rech

§ 9. Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Carina Gullberglll

§ 10. Julfika

§ 11. Taxa för avgifter inom barn-, utbildning- och kulturnämnden 2022

§ 12. Revidering av samverkansavtal och reglemente för tekniska nämnden med anledning av verksamhetsövergång från socialnämnden Mariestads kommun till tekniska nämnden 2021 gällande verksamhet Bostadsanpassning

§ 13. Motion så kallad Grön rutt

§ 14. Ny beräkning av arvoden för politiker

§ 15. Reglemente för valnämnden

§ 16. Upprustning av sessionssalen

§ 17. Enledigande från politiska uppdrag

§ 18. Valärende

Ann-Christin Erlandsson

Ordförande


Sidan senast uppdaterad: