Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har därmed det övergripande ansvaret för den strategiska utvecklingen, personalpolitiken och den ekonomiska förvaltningen. I kommunstyrelsens uppdrag ingår att leda, styra och utveckla hela den kommunala verksamheten.

Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, även de som kommer från de övriga nämnderna, bereds först av kommunstyrelsen. Ofta remitterar kommunstyrelsen förslag och frågor till nämnder eller förvaltningen för utredning, för att därefter själv besluta eller gå vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsen har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalrådet Carina Gullberg (S), dess 1:a vice ordförande Bo Hagström (C) och dess 2:a vice ordförande är oppositionsrådet Björn Thodenius (M). Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden, mötet är inte öppet för allmänheten.

Kommunstyrelsen har en förvaltning; kommunledningskontoret med anställda tjänstemän. Kontoret ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av kommunens verksamhet, samt för att de politiska besluten genomförs.

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter:

1. Carina Gullberg (S) ordförande

2. Bo Hagström (C) 1:e vice ordförande

3. Björn Thodenius  (M) 2:e vice ordförande

4. Jan Hassel (S)

5. Anja Nyström  (S)

6. Ann-Christin Erlandsson (S)

7. Bengt O Hansson (RV)

8. Victor Albertsson Tidestedt (M)

9. Maria Smedberg (V)

10. Nour Beyed (L)

11. Stig Svensson (SD)

Ersättare, personliga:
För 1. Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
           
För 2. Torbjörn Jansson (C)

För 3. Kerstin Bäckerbo (M)

För 4. Kjell Lindholm (C)
                                                     
För 5. Monika Hall Fornander  (S)

För 6.Reine Hilding  (S)

För 7. Per-Arne Olofsson (RV)

För 8. Eric Mellberg (M)

För 9. Hanna Jansson (FI)

För 10. Anita Ahlgren (L)

För 11. Lennart Ardemo (SD)

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-10

Relaterad information

Kontakt

Carina Gullberg
Kommunstyrelsens ordförande / Kommunalråd
Telefon: 0506-362 89
E-post: Carina Gullberg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Kommunstyrelsens reglementePDF