Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är en gemensam nämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.  Mariestads kommun är huvudman.

Nämnden ansvarar för VA-försörjning, gator, vägar, hamn (Mariestads kommun), allmän platsmark, trafikfrågor och kart- och mätverksamhet.

Nämnden ansvarar även för kommunernas egen lokalförsörjning med tillhörande byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning och lokalvård .

Tekniska nämnden har 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare varav  Mariestads kommun har 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare, Töreboda kommun 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare och Gullspångs kommun  3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.

Tekniska nämndens arbetsutskott har 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare, varav Mariestads kommun har 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare, Töreboda  2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare och Gullspångs kommun 1 ledamot och 1 ersättare.

Ledamöter och ersättare i tekniska nämnden

Namn

Parti

E-post

Sven-Inge Eriksson,
ordförande

KD

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Erland Gustavsson,
vice ordförande

M

erland.gustafsson@toreboda.se

Suzanne Michaelsen Gunnarsson,
andre vice ordförande

S

suzanne.michaelsen-gunnarsson@gullspang.se

Göte Andersson

M

gote.andersson@mariestad.se

Lars Karlsson

M

lars.a.karlsson@mariestad.se

Torbjörn Forsell

C

torbjorn.forsell@mariestad.se

Nils Farken

S

nils.farken@mariestad.se

Lillemor Ågren

S

lillemor.agren@mariestad.se

Björn Nilsson

S

bjorn.nilsson@mariestad.se

Jan-Erik Sandegren

M

jan-erik.sandegren@toreboda.se

Sven Olsson

C

sven.olsson@toreboda.se

Johan Jacobsson

S

johan.jacobsson@toreboda.se

Lars-Åke Bergman

S

lars-ake.bergman@toreboda.se

Torbjörn Jansson

C

torbjorn.jansson@gullspang.se

Gunnar Bohin

M

gunnar.bohlin@gullspang.se

Ersättare

Parti

E-post

Maria Cardell

M

maria.cardell@mariestad.se

Anna Mossberg

M

anna.mossberg@mariestad.se

Viktor Bergström

L

viktor.bergstrom@mariestad.se

Sven-Erik Månsson

C

sven-erik.mansson@mariestad.se

Mari-Ann Wallander

S

mari-ann.wallander@mariestad.se

Janne Jansson

S

janne.jansson@mariestad.se

Marina Stell Lundquist

S

marina.stell-lundquist@mariestad.se

Björn Lagerkvist

M

bjorn.lagerkvist@toreboda.se

Bengt Skagerstam

C

bengt.skagerstam@toreboda.se

Roland Hjalmarsson

C

roland.hjalmarsson@toreboda.se

Ulf Andersson

S

ulf.andersson@toreboda.se

Yvonne Antonsson

S

yvonne.antonsson@toreboda.se

Kristoffer Alexandersson

S

kristoffer.alexandersson@gullspang.se

Reine Hilding

S

reine.hilding@gullspang.se

Eric Mellberg

M

eric.mellberg@gullspang.se

Tekniska nämndens arbetsutskott

Namn

Parti

E-post

Sven-Inge Eriksson, ordförande

KD

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Erland Gustavsson, vice ordförande

M

erland.gustafsson@toreboda.se

Suzanne Michaelsen Gunnarsson, 2:a vice ordförande

S

suzanne.michaelsen-gunnarsson@gullspang.se

Nils Farken

S

nils.farken@mariestad.se

Johan Jacobsson

S

johan.jacobsson@toreboda.se

Ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott

Namn

Parti

E-post

Göte Andersson

M

gote.andersson@mariestad.se

Jan-Erik Sandegren

M

jan-erik.sandegren@toreboda.se

Gunnar Bohlin

M

gunnar.bohlin@gullspang.se

Lillemor Ågren

S

lillemor.agren@mariestad.se

Lars-Åke Bergman

S

 lars-ake.bergman@toreboda.se


Sidan senast uppdaterad: 2020-09-14

Relaterad information

Kontakt

Anneli Bergqvist
Nämndsekreterare
Telefon: 0501-75 50 59
E-post: Anneli Bergqvist

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden