Överförmyndare

Gullspångs kommun har valt att ha en överförmyndarnämnd istället för överförmyndare. Överförmyndarnämnden ingår i organisationen Överförmyndare i samverkan tillsammans med ett flertal kommuner och ligger i Skövde.
Det är denna organisation som sköter Överförmyndarnämndens dagliga handläggning för Gullspångs kommun. Mer om organisationen och dess arbetsuppgifter finns på deras egen hemsida som går att nå via länken i menyn till höger.

Överförmyndarnämndens ledamöter

Namn

Parti

E-post

Ann-Christin Erlandsson, ordförande

S

ann-christin.erlandsson@gullspang.se

Per-Arne Brandberg

S

per-arne.brandberg@gullspang.se

Maria Gustafsson

M

maria.gustafsson@gullspang.se

Vad gör överförmyndarnämnden?

Överförmyndarnämnden har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi. Se mer information under länkar här på sidan.