Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Gullspångs kommun och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen. Folkhälsorådet ska initiera, utveckla och samordna resurser för förebyggande och hälsofrämjande arbete. Folkhälsorådet består av fem förtroendevalda från kommunen och två förtroendevalda från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, samt adjungerade tjänstemän.

Ordinarie råd

Namn

Parti

E-post

Ann-Christin Erlandsson, ordförande

S

ann-christin.erlandsson@gullspang.se

Evelina Eriksson

S

evelina.eriksson@gullspang.se

Marcus Karlsson

S

marcus.karlsson@gullspang.se

Kerstin Bäckerbo

M

kerstin.backerbo@gullspang.se

Björn Thodenius

M

bjorn.thodenius@gullspang.se

Ersättare

Namn

Parti

E-post

Ghada Najm

S

ghada.najm@gullspang.se

Carina Gullberg

S

carina.gullberg@gullspang.se

Yvonne Molinder

C

yvonne.molinder@gullspang.se

Lii Bergman

FI

lii.bergman@gullspang.se

Eric Mellberg

M

eric.mellberg@gullspang.se

Västra Götalandsregionen, östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Namn

Parti

E-post

Lars-Åke Carlsson

M

lars-ake.carlsson@gullspang.se

Nina Terenziani

SD

nina.tereneziani@mariestad.se

Adjungerade tjänstemän

Mats Öhman, kommunchef
Camilla Olsson, folkhälsostrateg för region och kommun i samarbete
Annika Bengtzing, enhetschef Arbetsmarknad och lärande/Integration
Katarina Widell, verksamhetschef vård och omsorg
Awaz Karim, verksamhetschef barn, utbildning och kultur
Lars Jönsson, klinikchef folktandvården Gullspång och Töreboda
Kristina Öh Jansson, tf vårdcentralchef Närhälsan
Kerstin Brandberg, vårdcentralchef Skagerns vård- och hälsoenhet

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Camilla Olsson
Folkhälsostrateg
Telefon:  0506-361 95
E-post: Camilla Olsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
Folkhälsorådet

Länkar

Läs mer om kommunens folkhälsoarbete