Protokoll

De politiska beslut som fattas i kommunen finns dokumenterade i protokoll från sammanträdena.

Avfallsavdelningen i Mariestad och Gullspång en del av kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Mer information om detta finns under Miljö & Avfall.

Ekonomiadministrationsnämndens protokoll

IT-nämndens protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunstyrelsens protokoll

Lönenämndens protokoll

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll

Tekniska nämndens protokoll

Tekniska nämndens  arbetsutskotts protokoll

Valnämndens protokoll

Överförmyndarnämndens protokoll

Barn,-utbildning- och kulturnämndens protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll