Sammanträdesdagar

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, övriga nämnder och utskott sammanträder följande dagar 2023:

Kommunstyrelsen

18 januari,15 februari, 15 mars, 12 april, 17 maj, 7 juni, 6 september, 18 oktober, 8 november, 6 december

Kommunfullmäktige

30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 18 september, 30 oktober, 20 november, 18 december

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och äger rum i sessionssalen i kommunhuset i Hova. Sammanträdena sänds även live via webb-TV.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

1 februari, 1 mars, 29 mars, 3 maj, 24 maj,  23 augusti, 4 oktober, 25 oktober, 22 november

Vård- omsorgsnämnden

30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 21 augusti, 18 september, 16 oktober, 13 november, 11 december

Barn-,  utbildning- och kulturnämnden

2 februari, 2 mars, 28 mars, 25 april, 26 maj, 20 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november, 14 december

IT-nämnden

7 februari, 26 april, 27 september, 19 december

Lönenämnden

7 februari, 26 april, 27 september, 19 december

Miljö- och byggnadsnämnden

31 januari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 22 augusti, 10 oktober, 28 november, 19 december

Tekniska nämnden

10 januari, 24 januari, 28 februari, 4 april, 2 maj, 30 maj, 20 juni,12 september, 17 oktober, 21 november, 19 december

Tekniska nämndens arbetsutskott

17 januari, 21 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 13 juni, 5 september, 10 oktober, 14 november, 12 december

Kommunala pensionärsrådet

8 februari,