Sammanträdesdagar

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, övriga nämnder och utskott sammanträder följande dagar 2022:

Kommunstyrelsen

2 februari, 2 mars, 6 april, 18 maj, 1 juni, 24 augusti, 5 oktober, 2 november,23 november, 14 december

Kommunfullmäktige

31 januari, 28 februari, 25 april, 30 maj, 20 juni, 26 september, 31 oktober, 24 november, 12 december

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och äger rum i sessionssalen i kommunhuset i Hova. Sammanträdena sänds även live via webb-TV.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

19 januari, 16 februari, 16 mars, 13 april, 11 maj, 22 juni, 24 augusti, 14 september, 12 oktober, 9 november, 30 november, 21 december

Vård- omsorgsnämnden

17 januari, 14 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 22 augusti, 19 september, 17 oktober, 14 november, 12 december

Barn-,  utbildning- och kulturnämnden

20 januari, 24 februari,  24 mars, 21 april, 20 maj, 16 juni, 26 augusti, 22 september, 20 oktober, 10 november, 15 december

IT-nämnden

14 februari, 4 april, 16 juni, 12 september, 31 oktober, 19 december

Lönenämnden

7 mars, 30 maj, 19 september, 19 december

Miljö- och byggnadsnämnden

18 januari, 1 mars, 5 april, 17 maj, 21 juni, 23 augusti, 4 oktober, 8 november, 13 december

Tekniska nämnden

25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj, 14 juni, 27 september, 25 oktober, 22 november, 20 december

Tekniska nämndens arbetsutskott


Kommunala pensionärsrådet

17 februari, 2 juni, 6 oktober, 1 december