Samarbetskommuner

De tre kommunerna Gullspång, Mariestad och Töreboda (MTG) har byggt upp ett omfattande samarbete i en rad viktiga frågor. Flera nämnder och förvaltningar är gemensamma, vilket både minskar kommunernas sårbarhet och ger en högre effektivitet.

Samarbetet innebär att politiker från alla tre kommuner sitter på gemensamma nämndsmöten och beslutar om vad förvaltningarna ska arbeta med. Personalen på de gemensamma förvaltningarna arbetar för alla tre kommunerna.

Gemensamma verksamheter MTG

  • Energirådgivningen administreras av Mariestads kommun och ansvarig nämnd är kommunstyrelsen. Energirådgivarna har kontor i alla tre kommuner.
  • IT-nämnden med tillhörande IT-avdelning administreras av Töreboda kommun. Kontoret finns i Töreboda.
  • Lönenämnden med tillhörande lönekontor administreras av Gullspångs kommun. Kontoret finns i Hova.
  • Miljö- och byggnadsnämnden med verksamhet Miljö och bygg administreras av Mariestads kommun. Verksamheten har sitt kontor i Mariestad.
  • Tekniska nämnden med verksamhet Teknik administreras av Mariestads kommun. Verksamheten har sitt kontor i Mariestad.

Gemensamma verksamheter Gullspång och Töreboda

  • Säkerhetssamordningen administreras av Gullspångs kommun och ansvarig nämnd är kommunstyrelsen. Säkerhetssamordnarna har kontor både i Gullspång och i Töreboda.