Självservice, e-tjänster och blanketter

På självserviceportalen, som du kommer åt via länk här nedan eller direkt via e-tjanster.gullspang.se, har vi samlat alla kommunens e-tjänster och blanketter. E-tjänsterna låter dig uträtta dina ärenden när och var det passar dig. På kontorstid, kvällar, helger, i din dator eller på din smartphone. Du kan följa dina ärenden, och få samlad återkoppling.

När du klickar på länkarna nedan kommer du till blanketten/e-tjänsten i självserviceportalen.
Självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänster barn och utbildning

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Anmäl plats på förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem eller omplacera ditt barn till annan enhet.
Anmälan bör göras fem-sex månader innan behov av plats.
Plats på förskola och fritidshem, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du vårdnadshavare ansöka om förskola eller pedagogisk omsorg för ditt barn om ni bor i annan kommun.
Plats i förskola eller pedagogisk omsorg för barn med annan hemkommun, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundskola

Här kan du vårdnadshavare ansöka om skolgång i Mariestad för ditt barn om ni bor i annan kommun.
Skolgång i grundskola och fritidshem för elever med annan hemkommun, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du som vårdnadshavare anmäla om ditt barn behöver specialkost av medicinska eller religiösa skäl.
Specialkost, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om ledighet för ditt barn i grundskolan.
Ledighet för elev, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om byte av skola för ditt barn vid in- eller utflyttning.
Utflyttning av grundskoleelev, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gymnasieskola

Här kan du ansöka om inackorderingstillägg, som kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten. Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
Inackorderingstillägg gymnasium, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Prövning i kurs på vuxenutbildning, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Svenska för invandrare, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du webbverktyget som underlättar samarbete kring mål, planering och dokumentation, och som stödjer dialogen mellan hem och skola.
Unikum lärplattform, inlogg för elever, vårdnadshavare och lärare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Gullspångs kommuns verksamhetsområde med försäkringsbolaget Svedea.
Olycksfallsförsäkring, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänster bygga och bo

Bostad och boendemiljö

Tillstånd om djur inom område med detaljplan, ansökan om tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Installation av värmepump, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lägenhetsregister, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Strandskyddsdispens, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Trädfällning på kommunal mark, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglov och anmälan om byggnation

För dina bygglovsärenden finns en e-tjänst där du skickar in och kan följa dina ärenden.
Bygga, ändra och riva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Beställning av byggritningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vatten och avlopp

Lämna din vattenmätaravläsning,se historik för vattenförbrukning och fakturor, hämta autogiroblankett med mera.
E-tjänst vatten och avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Torrtoalett, latrinkompostering och urinspridning, anmälan och ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Enskild avloppsanläggning, ansökan/anmälan installation eller ändring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nybyggnadskarta och VA-anslutning, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ersättning för skada i samband med översvämning eller annan händelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga blanketter bygga och bo

Utförande av utstakning av nybyggnad eller tillbyggnad, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänster kultur och fritid

E-tjänster stöd och omsorg

E-tjänster miljö

E-tjänster näringsliv och jobb

Alkoholservering

På webbsidan nedan kan du som företagare i Gullspångs kommun söka serveringstillstånd för alkohol.
Serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Folköl, anmälan och avregistrering av försäljning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kemikaliehantering

Cistern ur bruk, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kemiska bekämpningsmedel, ansökan om spridning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
A-, B-, eller C-verksamhet enligt miljöbalken, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelshantering

Livsmedelsverksamhet - anmäl och registrera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Livsmedelsverksamhet avregistrering, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Dricksvattenanläggning, registrering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tobak och e-cigaretter

Tobaksförsäljning, ansökan om tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tobaksförsäljning, anmälan om försäljning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tobaksförsäljning, anmälan av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tobaksförsäljning, anmäla upphörd försäljning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och hälsoskydd

Skola, förskola etc - enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hantering av petroleumprodukt samt hälso-och miljöfarliga kemiska produkter inom vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Schaktnings- markarbeten och eller husbehovstäkt inom vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Parkeringstillstånd, väg eller uppställning av tungt fordon inom vattenskyddsområde, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig inom vattenskyddsområde, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hantering av gödsel inom vattenskyddsområde, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, ansökan om spridning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ny innehavare av miljöfarlig verksamhet, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Oljeavskiljare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hygienlokal och bassängbad, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Djurhållning enligt miljöbalken, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Solarieverksamhet, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

Feriepraktik asylsökande, intresseanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Feriepraktik, intresseanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänster gata och hamn

E-tjänster kommun och politik

Sidan senast uppdaterad: