Sociala medier

Gullspångs kommun har valt att använda sig av Facebook, Instagram, LinkedIn och Youtube. Under länkar här på sidan hittar du länkar till de sidor i sociala medier som Gullspångs kommun administrerar. Sociala medier är ett samlingsnamn för internetbaserade tjänster som används för att dela innehåll, föra dialog och kommunicera.

Varför vi använder sociala medier

Gullspångs kommun använder sociala medier för att det ger oss en möjlighet till dialog och kommunikation som inte är möjlig via annat media. Det är också där, på de sociala medierna, som många av våra målgrupper finns. Vi ser de sociala medierna som ett komplement till vår webbplats.

Känslig information

Lägg inte ut inte känslig information, till exempel personuppgifter eller känsliga frågor (sekretess), via våra sociala medier. Vi rekommenderar telefon eller brev för sådana ärenden.

Tänk på att att inte lägga ut reklam, kränka någon eller lägga ut foton eller filmklipp på personer utan att de har godkänt det. När det gäller barn under 15 år ska du fråga vårdnadshavaren innan. Om du hittar ett foto eller filmklipp på dig själv inom våra sociala medier som du vill att vi tar bort, hör du av dig till oss. Vi raderar kränkande innehåll och tar bort och polisanmäler brottsligt material som till exempel hot eller hets mot folkgrupp, barnpornografi, uppvigling, olaga våldsskildring eller upphovsrättstvång. Om du upptäcker sådant innehåll kan du anmäla det till oss.

Diarieföring

Synpunkter som kommer kommunen tillhanda via sociala medier, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla den.

Facebook

Facebook är ett socialt nätverk där du kommunicerar med vänner, företag, föreningar och organisationer. På Facebook kan du följa mycket av det som händer i Gullspångs kommun.

Youtube

Youtube är en webbplats för videoklipp, där privatpersoner, företag, föreningar och organisationer kan dela med sig av sina egna videoklipp. Gullspångs kommun använder i första hand Youtube till informationsfilmer om kommunen.

Instagram

Instagram är en gratis mobilapplikation för fotodelning. Programmet tillåter användaren att ta bilder, lägga på ett  filter och därefter dela med sig av bilden. Man kan även kommentera sina egna och andras bilder. Gullspångs kommuns officiella Instagramkonto används främst för att skildra kommunen som besöksmål.

Frågor om kommunens sociala medier

Kontakta informationsansvarig om du har frågor. Kontaktuppgifter finns på denna sida.

Sidan senast uppdaterad: