Kris och säkerhet

Många vänder sig till kommunen med frågor och funderingar angående rådande oroligheter i vår omvärld. På den här sidan har vi därför samlat uppdaterad information som gäller för Gullspångs kommun.

Senast uppdaterad: 2022-03-21

Hur kan jag hjälpa till?

Vi har sett ett fantastiskt engagemang från privatpersoner, organisationer och företag runt om i Gullspångs kommun och vi har fått in väldigt mycket gåvor till de ukrainska flyktingarna. Vi har i dagsläget inte möjlighet att ta emot mer skor, kläder, leksaker och andra gåvor.

Om du vill fortsätta att hjälpa till kan du till exempel skänka pengar via hjälporganisationer.

Att hantera oro

Många av oss drabbas av oro när vi dagligen möts av nyheter och rubriker om det spända läget. I oron är det viktigt att inte vara ensam utan att stötta och hjälpas åt att hantera oron.

Krisinformation, stöd vid oro Länk till annan webbplats.

Krisinformation, frågor och svar för barn Länk till annan webbplats.

Hur kan jag förbereda mig på en eventuell kris?

För att bättre klara av en eventuell kris, som till exempel ett långvarigt strömavbrott, är det viktigt att ha tillgång till värme, vatten, mat och kommunikation. MSB (Myndigheten för samhällsberedskap och beredskap) rekommenderar att alltid ha hemberedskap för en vecka och att du ska kunna ordna med vatten, mat och värme.

Beställ eller ladda ner broschyren "Om krisen eller kriget kommer" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbered dig på en kris, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsrum

Det finns fyra stycken skyddsrum i Gullspångs kommun. Tre av skyddsrummen ligger i Gullspång och ett i Otterbäcken. Vid nödläge ska du ta dig till det skyddsrum som du har närmast till. Skyddsrummen finns utmarkerade på MSB´s skyddsrumskarta.

MSB´s skyddsrumskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information vid kris

Varför har vi inte Hesa Fredrik i Gullspångs kommun?

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) anser inte att Gullspångs kommun utgör ett krigsmål och därför har inte kommunen försetts med Hesa Fredrik.

För tillfället pågår en diskussion kring om kommunen ändå ska ansöka om att få ljudsändare för VMA (viktigt meddelande för allmänheten).

*Hesa Fredrik är en tjutande signal som varnar vid akuta hotsituationer som krig, allvarliga bränder, gasutsläpp, hot mot vattenförsörjning, extrema väderförhållanden och andra kritiska situationer.

Vart kan jag som medborgare få viktiga meddelanden som rör Gullspångs kommun?

Via appen ”Krisinformation” kan du få viktiga meddelanden som rör kommunen. Kommunen försöker också informera med uppdaterad information på våra olika kanaler.

Vart hittar jag trovärdig och aktuell information utifall en kris har inträffat?

Nedan listas pålitliga källor som så länge det finns ström delar uppdaterad information.

Krisinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är mitt ansvar som medborgare om en kris inträffar?

Om regeringen skulle besluta om höjd beredskap, kan de så kallade fullmaktslagarna tillämpas. Det vill säga lagar som redan är antagna men som främst ska användas utifall ett krig hotar. Vilka lagar som tillämpas och när de gör det bestämmer regeringen. Bland några av de lagar som kan påverka vardagslivet vid krig är lagar som rör totalförsvarsplikten, ransonering och förfogande.

Mitt ansvar vid en kris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-362 98
E-post: Säkerhetsamordning MTG

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen