Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Krisberedskap

Vad gör du om din vardag vänds upp och ner?

Sverige är ett modernt land där de flesta av oss lever ett säkert och tryggt liv med alla tänkbara bekvämligheter. Men ett modernt samhälle är också ett sårbart samhälle. Hur beredd är du om något skulle hända?

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands, vår egen och våra anhörigas säkerhet. Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå. När det inträffar en större katastrof eller en mindre kris kan det ta dagar innan vi är tillbaka till att samhällets service fungerar normalt igen. Hur gör du då? Om du är utan ström. Utan värme. Om det inte finns mat i butikerna.

Räkna med att samhällets resurser till en början kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn. Det krävs därför att vi alla förbereder oss på att i så stor omfattning kunna klara oss själva under en första tid. Här har vi samlat tips på hur du kan förbereda dig och vad som är bra att ha hemma.

Kriskommunikation

Skulle en allvarlig händelse inträffa kommer kommunen fortlöpande att informera kommuninvånarna om vilka åtgärder som vidtas från kommunen och andra aktörer samt om det finns några särskilda åtgärder som invånarna ska vidta. Informationen kommer bland annat att finnas här på kommunens webbplats. Vid behov kommer vi även att gå ut med information via radio eller andra för situationen lämpliga medier.

Krisinformation.se har tagit fram en app för Android och iOS. I den kan du bland annat få varningar från SMHI och trafikmeddelanden från Trafikverket. Du hittar även checklistor för hur du kan förbereda dig för allvarliga händelser. Med hjälp av checklistorna kan du förbereda dig för till exempel strömavbrott och översvämningar eller få tips på hur du kan skydda din dator och din telefon mot intrång.

I appen kan du också prenumerera på varningen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) och få nyheter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Du väljer själv vilka geografiska områden som du vill följa och få notiser om.

Krisinformationsnumret 113 13

Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser är 113 13. Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information vid allvarliga olyckor och kriser. Numret stödjer även ansvariga aktörer som kommuner, landsting och andra myndigheter.

Kommunen har också möjlighet att upprätta en så kallad upplysningscentral. Den bemannas av kommunens personal och dit kan man vända sig med frågor. Mer information om upplysningscentralen publiceras på kommunens hemsida om det blir aktuellt att starta upp upplysningscentralen.

Signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten - VMA

Om en allvarlig händelse inträffar som kan innebära risk för skada, t ex brand med kraftig rökutveckling eller utsläpp av farlig kemikalie eller gas, ska allmänheten varnas och informeras med hjälp av utomhuslarmet ”Viktigt meddelande”.

Signalen är 7 sekunder ton och 14 sekunder tystnad, i minst 2 minuter. När du hör signalen ska du:

  • gå inomhus
  • lyssna på radion
  • stänga dörrar, fönster och ventilation

Signalen provas kl. 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Krisstöd / POSOM

I händelse av en mer omfattande olycka eller samhällsstörning kan kommunens krisstöd / POSOM aktiveras. Gruppen skall finnas till stöd för de drabbade och anhöriga vilka är i behov av psykiskt och socialt omhändertagande.

Krisstödets uppgifter är att ge stöd och omhändertagande till en större grupp av människor som drabbats av kris. Syftet är att förstärka den ordinarie verksamheten om de inte kan hantera en uppkommen situation.

Krisstödet/POSOM-gruppen i Gullspångs kommun består av representanter från vård- och omsorgsverksamheten, skolorna, kyrkorna och primärvården. Gruppen har ett nära samarbete med POSOM-grupperna i Mariestad och Töreboda. Organiseringen av POSOM-grupperna i Mariestad, Töreboda och Gullspång bygger på att man vid behov hjälper varandra.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-21

Relaterad information

Kontakt

Camilla Thure
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-362 98
E-post: Säkerhetsamordning MTG

Johan Broberg
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 82
E-post: Säkerhetsamordning MTG

Per Ahlström
Informationssäkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 83
E-post: Informationssäkerhet MTG

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Plan för extraordinära händelserPDF

Länkar

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Din krisberedskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Viktigt Meddelande till Allmänheten - VMAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
113 13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster