Fjärrlån

Facklitteratur som inte finns på Gullspångs kommunbibliotek kan ofta lånas in från andra bibliotek. Vi kan vända oss till regionbiblioteket, andra svenska folkbibliotek och till universitetsbibliotek i Sverige och övriga Norden.

Vi kan hjälpa till att finna specifika titlar eller göra sökningar för att få fram vad som finns inom önskade ämnesområden. Man kan också beställa tidnings- och tidskriftsartiklar.

När det gäller fjärrlån av kurslitteratur så är det bra att känna till följande:

  • det tar oftast tid eftersom efterfrågan är så stor
  • lånetiden är ofta begränsad till en låneperiod eftersom många står i kö
  • högskolor och universitet lånar inte ut sin kurslitteratur till andra bibliotek

Det är alltid det utlånande biblioteket som bestämmer både lånetid och låneregler (visst material får endast läsas på biblioteket).