Internet

Datorer

Vi har trådlöst gästnätverk och det går även att låna en dator., samt skriva ut och kopiera på båda biblioteken. Det går bra att boka datorerna på plats i biblioteken eller att ringa till biblioteken.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Anna Lundqvist
Bibliotekschef med kulturansvar
Telefon: 0506-361 76
E-post: Anna Lundqvist

JC Svensson
Bibliotekarie
Telefon: 0506-362 75
E-post: JC Svensson

Ewa-Lena Johansson
Bibliotekarie
Telefon: 0551-360 07
E-post: Ewa-lena Johansson

Ansvarig nämnd

Barn- utbildnings- och kulturnämnden