Lättlästa böcker

På biblioteken finns det även böcker som är lättlästa. De lättlästa böckerna har ofta bilder, kortare meningar och inte så svåra ord. Ring biblioteksassistent Inger Hilding eller skicka  e-post om du vill veta mer om LL-hörnan

Att läsa på många sätt

Man kan läsa på många olika sätt. Under länkar på sidan kan du se korta filmer om att läsa talböcker, punktskriftsböcker, lättlästa böcker och storstilsböcker.