Språkrecept

Språkrecept är ett samarbete mellan biblioteket och specialpedagogen för förskolorna i Gullspångs kommun. Det innebär att barn som har en försenad språkutveckling kan få stöd till språklig stimulans och träning i hemmet genom att bli rekommenderade språkmaterial av specialpedagogen. Materialet lånas på biblioteket i Gullspång och Hova och har 4 veckors lånetid, med möjlighet till omlån vid behov.

Språkrecept är endast till för de barn och vårdnadshavare som specialpedagogen rekommenderar. Allmänheten och förskolorna har möjlighet att låna liknande material från vår äppelhylla, som innehåller medier som kan läsas med antingen ögon, öron och fingrar men också för språkträning.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

David Westerbacka
Bibliotekarie
Telefon: 0506 - 36173
E-post: David Westerbacka

Ansvarig nämnd

Barn-utbildnings- och kulturnämnden