Föreningsbidrag

Gullspångs kommun stöttar föreningslivet genom flera former av bidrag. Merparten riktas till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet, men även intresse- och samhällsföreningar kan söka bidrag. Bidragen fördelas enligt de riktlinjer som har antagits av kommunfullmäktige.

Så här söker du föreningsbidrag och investeringsbidrag

Du söker föreningsbidrag här på webben genom att fylla i och skicka in den aktuella ansökningsblanketten till kommunen via e-post. Ansökan om föreningsbidrag kan lämnas in från och med 15 januari fram till och med 1 april.  

Sista ansökningsdatum för investeringsbidrag är den 30 april varje år. Skulle det finnas pengar kvar i budgeten efter att alla inkomna investeringsansökningar har behandlats  är det möjligt att fortsätta söka fram till den 1 november. Läs mer om detta i riktlinjerna här på sidan. För 2020 är det inte längre möjligt att söka investeringsbidrag.

I riktlinjerna för investeringsbidrag finns det också ett krav på att föreningar måste söka bidrag även från andra organisationer eller stiftelser för att kunna bli beviljade ett bidrag från Gullspångs kommun. Under länken nedan hittar du en lista med tips på andra organisationer som din förening kan söka bidrag ifrån.

Stöd för miljöförbättrande åtgärder - vart finns pengarna?

Länsstyrelsen har gjort en sammanställning över olika stöd som kan sökas av organisationer, föreningar och företag i Västra Götaland som vill jobba för att vi ska nå miljömålen och skapa ett mer hållbart samhälle. Sammanställningen har fokus på bidrag för miljöåtgärder eller klimatanpassning. 

Sidan senast uppdaterad: