Kultur

I Gullspångs kommun finns många viktiga kulturaktörer, allt från föreningsliv, näringsliv, studieförbund och privata personer som jobbar för att berika kulturlivet. Dessa tillsammans med kommunens verksamhet värnar om vårt kulturarv och är med och skapar framtidens kultur.

Kulturpriser

Varje år utser Gullspångs kommun mottagare av de årliga kulturpriserna. Allmänheten kan skicka in nomineringar till Kommunledningskontoret i Hova under en bestämd period som kommer att kungöras under nyheter på hemsidan samt i lokalpress. Beslut om tilldelning sker av barn-, utbildning och kulturnämnden. Under dokument här på sidan kan du läsa mer om de olika kategorier av kulturpris som finns.

Kulturråd

Kulturrådet ska skapa förutsättningar för samverkan mellan kommunens kulturverksamheter, kulturföreningar, organisationer och studieförbund. Det ska vara ett rådgivande organ till kommunens Barn-, utbildning och kulturnämnd. Vidare är syftet att samordna och utveckla det kulturella utbudet för ett rikare kulturliv för kommunens invånare.

Bengtsdotterstipendiet

Stipendiet kan sökas av ungdomar bosatta i Gullspångs kommun och delas ut i två ålderskategorier:13-15 år och 16-20 år. Till ansökan bifogas en text i eget valt format och längd.