Tilldelning av kommunens kulturpriser

I samband med kommande Kommunfullmäktige kommer de årliga kulturpriserna att delas ut. Kulturpriserna tilldelas kommuninvånare som blivit nominerade och utvalda för goda gärningar under 2021.

Barn-, utbildning- och kulturnämnden kommer tilldela följande personer kulturpriser:

Kommunens kulturpris - Anders Wallgren

Kulturhistoria - Jan-Erick Erickson

Årets ungdomsaktivitet - Tommy Holtbring

Kulturturism - Lisa-Linnea och Mattias Flising

Förutom ovanstående pristagare uppmärksammas Eric Mellberg som årets kulturpersonlighet.

Sidan senast uppdaterad: