Tilldelning av kommunens kulturpriser

Kulturpriserna tilldelas kommuninvånare som blivit nominerade och utvalda för goda gärningar.

Barn-, utbildnings-och Kulturnämnden har beslutat att 2023 års kulturpriser ska
tilldelas enligt:

  • Ungdomsaktivitet - Hova IF, Rörelsekul
  • Kulturpris - Centrumbio och kulturförening, Gullspång
  • Kulturhistoria - Bengt Bygdén
  • Kulturturism - Yvonne Adamsson

Prisutdelning kommer att ske under medborgarskapsceremonin på nationaldagen.

Priserna delas ut i följande kategorier:

1. Årets ungdomsaktivitet: Till den eller de som arbetat med goda kulturaktiviteter
för ungdomar i Gullspångs kommun under året. Priset kan delas ut till enskild
person eller förening.

2. Kommunens kulturpris: Till den som är aktiv inom något kulturområde
exempelvis hantverk, musik eller annan kulturgärning och som är född eller bosatt
i Gullspångs kommun.

3. Kulturhistoria: Till den som gör eller har gjort förtjänstfulla insatser med
kulturhistoriskt arbete inom Gullspångs kommun

4. Kulturturism: Till den som under året tagit initiativ till någon form av
kulturevenemang eller aktivitet av intresse som satt Gullspång på kartan.

Sidan senast uppdaterad: