Miljöövervakning

Övervakning av miljökvaliteten sker i syfte att kontrollera efterlevnaden av normer och riktvärden. Det sker även i syfte för att följa upp miljömål och resultat av åtgärder. Undersökningarna sker oftast i samverkan nationellt eller regionalt.

Kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång är medlemmar av Vänerns Vattenvårdsförbund, Norra Vätterns tillrinningsområdes recipientkontroll, Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund och Tidans Vattenförbund. Dessa utför undersökningar i respektive vattenområde. Kommunerna är även medlemmar i Luft i Väst vilka sköter mätningar av luftkvaliteten.

Mätningar sker också i egen regi. Bland annat görs recipientkontroll i Friaån samt övervakning av luftkvaliteten.

Uppföljning av energianvändning och utsläpp finns under rubriken Energi.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2,
Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Dokument

Miljöläget 2020PDF
Luftmätningsrapport 2019
PDF
Bakgrundsstrålning 2020PDF

Länkar

Luft i Väst
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vänerns Vattenvårdsförbund
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tidans Vattenförbund
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SLUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länsstyrelsen Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster