Tillgänglighetsutlåtande för gullspang.se

Gullspångs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur gullspang.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är i hög grad tillgänglig. Vi är dock medvetna om att vissa delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver ta del av innehåll från gullspang.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att skicka e-post till webbansvarig, se kontaktuppgifter under Relaterad information här på sidan. Svarstiden är normalt en till två arbetsdagar.Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • Skicka e-post till Gullspångs kommuns infobrevlåda.
  • Ring webbansvarig kommunikatör.

Se e-postadress samt telefonnummer under Relaterad information här på sidan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på e-post eller telefon så att vi får veta att problemet finns. Se kontaktuppgifter under Relaterad information här på sidan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning DIGG har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Länk till myndigheten hittar du under Relaterad information här på sidan.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven:
De PDFer som finns publicerade på vår webbplats är inte helt tillgängliga för besökare med:

  • Användning utan synförmåga.
  • Användning med nedsatt syn.
  • Användning med nedsatt färgseende.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2023.

Oskäligt betungande anpassning

Inspelningen av kommunfullmäktigesammanträden saknar textning och syntolkning. Vi undersöker möjligheten att kunna texta och syntolka framtida sammanträden. Under tiden åberopar Gullspångs kommun undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte omfattas av lagen

En del innehåll på gullspang.se är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.De filmer som är publicerade innan den 23 september 2020.
De dokument som är publicerade innan den 23 september 2020. De dokument som vi får av tredjepart, till exempel dokument från leverantörer kopplat till detaljplaneprocess.Kartor som inte är avsedda för navigering, till exempel på sidan "Digitala karttjänster".

Så har vi testat webbplatsen

Funka Nu AB har gjort en heltäckande oberoende granskning av gullspang.se. Gullspångs kommun har utifrån den granskningen åtgärdat uppmärksammade brister. Efter åtgärderna jobbar Gullspångs kommun med egenkontroll med hjälp av ett webbanalysverktyg som veckovis kontrollerar webbplatsen utifrån WCAG 2.1.

Webbplatsen publicerades år 2010.
Redogörelsen uppdaterades senast den 20 september 2022.

Sidan senast uppdaterad: