Boendeformer

Inom kommunen finns äldreboenden både i Gullspång och Hova. Dessa boendeformer är till för dem som inte längre klarar sig i en egen bostad med hemvårdens insatser. Läs mer om äldreboendenas geografiska placering under Särskilt boende i menyn.

I Gullspångs kommun finns följande boendeformer för äldre:

  • Trygghetsboende: 30 lägenheter i Gullspång och 16 lägenheter i Hova
  • Särskilt boende: 47 lägenheter
  • Korttidsboende och växelvård: 10 platser

Särskilt boende och korttidsboende

För att söka särskilt boende eller korttidsboende ska du kontakta kommunens biståndshandläggare.​ Kontaktuppgifter till biståndshandläggaren hittar du under Relaterad information här på sidan.

Trygghetsboende

Förmedling av lediga lägenheter sker genom ett kösystem i kommunen. De lägenheter som idag är outhyrda omvandlas omgående till trygghetsbostäder och fortsättningsvis sker all inflyttning enligt nedanstående kriterier. De personer som idag bor i lägenheterna och har biståndsbeslut om särskilt boende i form av servicelägenhet bibehåller sitt beslut. På boendet finns en värdinna som har till uppgift att skapa trygghet och trivsel bland de boende genom olika aktiviteter.

Kriterier för att kunna ställa sig i kö till trygghetsboendet är:

  • 70 år eller äldre

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information


Kontakt

Maria Myrén
Biståndshandläggare
Telefon: 0551-360 88
Telefontid: 08.30-09.30
E- post: Maria Myrén

Annelie Sundström
Biståndshandläggare
Telefon: 0551-362 24
Telefontid: 08.30-09.30
E- post: Annelie Sundström

Lisa Andersson
Biståndshandläggare
Telefon: 0551-362 74
Telefontid: 08.30-09.30
E- post: Lisa Andersson

Trygghetsboende

Kerstin Gustavsson
Avgiftshandläggare
Telefon: 0551-362 33
E-post: Kerstin Gustavsson

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden