Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Demensstöd

Gullspångs kommun har långsiktigt arbetat för att utveckla demensvården. Främst genom att skapa ett team med spetskompetens.

Demensteamet är kommunens kontaktpersoner i demensfrågor och vars uppgift bland annat är att tidigt identifiera problem och arbeta långsiktigt med att stötta och hjälpa den demenssjuke och dess, närstående i det egna hemmet. Personen med demensdiagnos, eller dess närstående, kan via sin läkare önska uppsökande kontakt av demensteamet. Teamet erbjuder kontinuerlig kontakt och stöd, uppföljande samtal, telefonrådgivning samt information om vad kommunen vidare kan erbjuda/bevilja. Telefonkontakt kan även direkt tas för råd och information rörande demenssjukdom.

Målet med all demensvård som kommunen bedriver är att den baseras på personcentrerad och individuellt anpassad omvårdnad, utifrån Socialstyrelsens "Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom".

Att få klarhet i vad man som sjuk har för diagnos betyder mycket för både den som är sjuk och den som är anhörig. Det finns ännu inget bot mot demens, men läkemedel finns som kan lindra symtom i ett tidigt skede i sjukdomsförloppet. Kontakt med sakkunnig inom kommun och landsting är angeläget för såväl demenssjuk som anhörig vid liten misstanke om demenssjukdom.

Demensteamet

  • Ger stöd och information till närstående
  • Ger information till allmänheten bland annat via informationsmöten
  • Utbildar och handleder personal
  • Arbetar med kvalitetsutveckling

Känner du någon med demenssjukdom, eller har du frågor om demenssjukdomar, demensutredning och var man kan få den gjord så kan du vända dig till kommunens demensteam.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-21

Relaterad information

Kontakt

Ingela Larsson
Demenssamordnare/ Silviasyster
Telefon: 0551- 361 19
E-post: Ingela Larsson

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden