Fixartjänst

För dig som är 67 år och äldre och bor i Gullspångs kommun finns nu en fixare anställd, som kan hjälpa dig med enklare tjänster i hemmet. Syftet är att minska risker för fallolyckor i det egna hemmet. Fixaren har tystnadsplikt.

Exempel på tjänster som fixaren kan utföra:

 • byte av glödlampor och proppar
 • byta batterier till brandvarnare
 • fästa lösa sladdar och mattkanter
 • halksäkra mattor och i badrum
 • ta ner och sätta upp gardiner
 • sätta upp tavlor och rullgardiner
 • flytta mindre möbler inom hemmet
 • ta ner eller lyfta upp saker ur höga skåp
 • smörja lås och dörrar samt enklare reparationsarbeten
 • hämta saker ur källare/vindsförråd
 • skruva ihop vingliga bord/stolar

Kostar det något?

Tjänsten är kostnadsfri och får högst ta en timme i anspråk.
Fixartjänst hjälper dig med det man normalt gör i ett hem och som inte kräver yrkeskunniga hantverkare. Rollen som fixare får inte konkurrera med hantverksfirmor eller med de företag som erbjuder hushållsnära tjänster.

Säkerhetsrond

Tillsammans med fixartjänsten kan du också göra en så kallad säkerhetsrond i ditt hem. Då går vi tillsammans genom risker för fall- och halkolyckor och brandsäkerheten i hemmet.  Vid säkerhetsronden följer vi tillsammans en checklista som du får ta del av. Där noteras de brister som finns och de åtgärder som behöver vidtas.

Under dokument här på sidan så finns en checklista på saker som du kan åtgärda i ditt hem för att förebygga fallolyckor.