Trygghetslarm

Trygghetslarmets funktion

När du trycker på din larmknapp kommer du i kontakt med larmcentralen. Personalen på larmcentralen tar emot ditt larm och frågar vad som har hänt. Om du behöver hjälp ringer de till hemvårdspersonalen i ditt område. Personalen kommer hem till dig så snart de kan.

Installation

Trygghetslarm installeras av kommunens utvalda personer. Larmapparaten kopplas till ett eluttag. Du blir meddelad i tid när installationen ska ske.

Hur man ansöker om trygghetslarm

För att ansöka om trygghetslarm kontaktar du biståndshandläggare (se Relaterad information). För dig som är över 67 år görs ingen särskild prövning. För dig under 67 år görs först en bedömning av ditt behov av trygghetslarm

Vad kostar trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 370 kronor per månad.