Uppsökande verksamhet

Alla personer som under året fyller 80 år och inte har insatser enligt Socialtjänstlagen erbjuds ett uppsökande besök.

Uppsökande verksamhet innebär att du som fyller 80 under året får ett erbjudande om besök av kommunens uppsökande verksamhet. Vid besöket får du information om tips och råd på saker som kan förenkla och trygga din vardag som senior.

Frågor

Vid besöket kommer personalen hem till dig och informerar om de insatser som finns inom vård och omsorg i Gullspångs kommun. De svarar på frågor, ger tips och råd om äldresäkerhet och visar exempel på sådant material som finns att köpa på apoteket. Vi informerar även om hur man kan förebygga fallolyckor och därmed minska skador i hemmet. Mötet avslutas med att man får broschyrer om olika insatser och anvisningar om hur man tar ytterligare kontakt. Om någon vid besöket vill ansöka om någon insats kan man få hjälp med hur den kontakten tas.

Kostnad

Besöket är frivilligt och kostnadsfritt.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt
Susanne Ljungberg
Enhetschef HSL
Telefon: 0551-362 73
E-post: Susanne Ljungberg

Ann Williamsson
Anhörigsamordnare Gullspång
Telefon: 0551-362 63
E-post: Ann Williamsson

Habiba Pajo
Anhörigstödjare Hova
E-post: Habiba Pajo

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden