Barn, ungdom och familj

Barn och ungdomar har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden.
Ibland behöver föräldrar stöd och ibland behöver barn och ungdomar stöd.

Kommunens socialtjänst erbjuder olika verksamheter som kan vara till stöd för dig.

Kontakta gärna de verksamheter som finns till för att hjälpa och stötta i olika livssituationer. Du hittar mer information om de olika verksamheterna i menyn.