Familjerätt

Gullspångs kommun samarbetar med Mariestads kommun gällande frågor kring familjerätt. Till familjerätten kan ni vända er för fastställande av adoption, rådgivning i familjerättsliga frågor, samarbetssamtal eller frågor som rör vårdnad, boende och umgänge https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Stod--omsorg/Barn-ungdom-och-familj/Familjeratt Länk till annan webbplats.

Faderskap

Bekräftelse av faderskap hanteras av Gullspångs kommun. Se vidare under relaterad information

All service från familjerätten är kostnadsfri.

Rådgivning

Familjerätten svarar på familjerättsliga frågor exempelvis kring barns boende, umgänge, underhållsstöd etc.

Samarbetssamtal

Vid konflikter efter skilsmässa och separation erbjuder vi samarbetssamtal för att föräldrar ska kunna hitta bra lösningar för barnet. Samarbetssamtal är frivilliga och registreras inte.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Familjerätten kan ge stöd för föräldrar att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge och skriva avtal om detta. Avtalet har samma rättsliga status som en dom i domstol.

Vårdnads- , boende- och umgängesutredningar

På remiss från tingsrätten görs utredningar om vårdnad, boende och umgänge för barn i situationer där föräldrarna är oense. Dessa utredningar syftar till att ge tingsrätten ett underlag för beslut. Utredaren har enskilda samtal med föräldrarna, träffar barnen och begär uppgifter från exempelvis skola och barnomsorg.

Adoptioner

Vill man adoptera ett barn måste man ha ett medgivande från socialnämnden. Innan ansökan görs ska man gå en föräldrautbildning. Därefter görs en utredning som bedömer de sökandes allmänna lämplighet och socialnämnden fattar ett beslut.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Socialkontoret familjerätt
Telefon: växel 0501-75 50 00

Besöksadress
Lockerudsvägen 14
Lotsen (f.d. Marieholmsskolan)
Mariestad

Kontakt

Iwa Johansson
Assistent
Telefon: 0551-360 80
E-post: Iwa Johansson

Besöksadress
Socialkontoret Hemgatan 10 547 30 Gullspång

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden