Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är ett alternativ till korttidsvistelse. Avlösarservice i hemmet innebär att personal kommer hem och löser av dig som är förälder eller anhörig i hemmet. Servicen kan fås både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. 

Hur gör jag för att få avlösarservice

Du kontaktar LSS-handläggaren som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

För ansökan 
Ann- Louise Krantz
LSS-handläggare
Telefon: 0551-361 70
E-post: Ann- Louise Krantz

För utförande av beviljad insats
Siw Andersson
Enhetschef LSS
Telefon: 0551-362 26
E-post: Siw Andersson

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden