Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är ett alternativ till korttidsvistelse. Avlösarservice i hemmet innebär att personal kommer hem och löser av dig som är förälder eller anhörig i hemmet. Servicen kan fås både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. 

Hur gör jag för att få avlösarservice

Du kontaktar LSS-handläggaren som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).