Korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga

Korttidsboende/korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att barn eller ungdomar med funktionsnedsättning tillfälligt vistas i ett korttidshem eller i en korttidsfamilj.

Korttidsvistelse kan också innebära vistelse på läger eller kollo.

Målsättningen är att vårdnadshavare ska få vila och avlastning och att barnet/ungdomen får möjlighet till miljöombyte. Insatsen kan fungera både som en regelbunden insats och en insats vid akuta behov.

Korttidstillsyn på fritids

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar kan behöva en trygg situation och meningsfull sysselsättning före och efter skoldagen, samt under skollov och andra ledigheter. Denna LSS-regel gäller för barn som är tolv år eller äldre och går i skolan och vars föräldrar förvärvsarbetar. Barn yngre än tolv år får samma hjälp fast enligt en annan lag.

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar LSS-handläggaren som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

För ansökan kontakta
Ann- Louise Krantz
LSS-handläggare
Telefon: 0551-361 70
E-post: Ann- Louise Krantz

Siw Andersson
LSS barn och unga
Telefon: 0551-362 26
E-post: Siw Andersson

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden