Hjälpmedel

Kommunen ansvarar för utprovning, anpassning och övrig service av hjälpmedel för dig som har kommunal hälso- och sjukvård / rehabilitering.

Hjälpmedel kan underlätta det dagliga livet för dig. Ett hjälpmedel såsom rullstol, duschpall, toastol eller vårdsäng innebär att du kan leva ett mer självständigt liv. Det handlar om hjälpmedel för att du själv eller med hjälp av någon annan till exempel ska kunna klä dig, förflytta dig och kunna sköta vardagslivets rutiner i hemmet.

Hjälpmedelscentralen

Vår kommun har, gemensamt med övriga kommuner och Regionen inom Västra Götaland, ett  avtal med Hjälpmedelcentralen i Regionen.

Detta avtal innebär att kommunen i huvudsak hyr hjälpmedlen så länge det finns ett behov av hjälpmedlet. Hjälpmedelscentralen levererar, direkt till dig som patient om du och förskrivaren så önskar. Hjälpmedelcentralen reparerar, underhåller, rekonditionerar och besiktigar samt återtar de hjälpmedel som ingår i konceptet.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

 

Kontakt

Lena Andersson
Arbetsterapeut
Telefon: 0551-360 65
E-post: Lena Andersson

Björn Larsson
Arbetsterapeut
Telefon: 0551-361 10
E-post: Björn Larsson

Benita Johansson
Arbetsterapeut
Telefon: 0551- 361 66
E-post: Benita Johansson

Susanne Ljungberg
Enhetschef för HSL
Telefon: 0551-362 73
E-post: Susanne Ljungberg 

Ansvarig nämnd

Vård och omsorgsnämnden