Hjälpmedel

Kommunen ansvarar för utprovning, anpassning och övrig service av hjälpmedel för dig som har kommunal hälso- och sjukvård / rehabilitering.

Hjälpmedel kan underlätta det dagliga livet för dig. Ett hjälpmedel såsom rullstol, duschpall, toastol eller vårdsäng innebär att du kan leva ett mer självständigt liv. Det handlar om hjälpmedel för att du själv eller med hjälp av någon annan till exempel ska kunna klä dig, förflytta dig och kunna sköta vardagslivets rutiner i hemmet.

Hjälpmedelscentralen

Vår kommun har, gemensamt med övriga kommuner och Regionen inom Västra Götaland, ett  avtal med Hjälpmedelcentralen i Regionen.

Detta avtal innebär att kommunen i huvudsak hyr hjälpmedlen så länge det finns ett behov av hjälpmedlet. Hjälpmedelscentralen levererar, direkt till dig som patient om du och förskrivaren så önskar. Hjälpmedelcentralen reparerar, underhåller, rekonditionerar och besiktigar samt återtar de hjälpmedel som ingår i konceptet.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information


Kontakt

Susanne Ljungberg
Enhetschef HSL
Telefon: 0551-362 73
E-post: Susanne Ljungberg

Björn Larsson
Arbetsterapeut
Telefon: 0551-361 10
E-post: Björn Larsson

Arbetsterapeut
Telefon: 0551-360 66

Cecilia Bergström
Arbetsterapeut
Telefon: 0551-360 65
E-post: Cecilia Bergström

Ansvarig nämnd

Vård och omsorgsnämnden