Kontakt stöd och omsorg

Nedan finner du kontaktuppgifter till tjänstemännen inom stöd och omsorg

Katarina Widell
Vård- och omsorgschef
Telefon: 0506- 360 76
E- post: Katarina Widell

Ida Wiik
IFO-chef
Telefon: 0551-362 04
E-post: Ida Wiik

Mikael Fransson
Verksamhetschef integration, studier och arbetsmarknad
Telefon: 0506-362 88
E-post: Mikael Fransson

Susanne Ljungberg
Enhetschef för HSL
Telefon: 0551-362 73
E-post: Susanne Ljungberg

Siw Andersson
Enhetschef LSS Gullspång
Telefon: 0551-362 26
E-post: Siw Andersson

Jennie Lans
Enhetschef LSS Hova
Telefon: 0551-362 17
E-post: Jennie Lans

Malin Fröjd
Enhetschef hemtjänst Gullspång
Telefon: 0551- 360 90
E-post: Malin Karlsson

Markus Åsberg
Enhetschef hemtjänst Hova
Telefon: 0506- 363 54
E- post: Markus Åsberg

Anne-Lie Adolfi
Enhetschef särskilt boende i Gullspång
Telefon: 0506- 363 01
E- post: Anne-Lie Adolfi

Eivor Nygren
Enhetschef särskilt boende i Hova
Telefon: 0506-363 80
E-post: Eivor Nygren

Sidan senast uppdaterad: