Ta hjälp av våra personliga ombud

Personligt ombud finns till för dig i Gullspång kommun, som är över 18 år och har ett långvarigt psykiskt funktionshinder. Det personliga ombudet kan vara en hjälp om du har svårt att få vardagen att fungera och kontakterna med myndigheterna känns krångliga. Det är en kostnadsfri service och det personliga ombudet har tystnadsplikt.

Det personliga ombudet är en person som alltid arbetar utifrån ditt behov och inte har någon koppling till kommunens socialförvaltning eller andra myndigheter.

Du kan ringa till någon av våra två personliga ombud om du har något psykiskt funktionshinder eller långvarig psykisk sjukdom och behöver stöd av ett personligt ombud.

För dig som anhörig eller medmänniska

Har du någon i din närhet som behöver hjälp? Även du som är anhörig eller medmänniska till någon med något psykiskt funktionshinder eller långvarig psykisk sjukdom kan kontakta personligt ombud.

Kontakt

Mirjam Neuman
Personligt ombud
Telefon: 0501-75 63 88
Mobil: 0703-07 17 23
E-post: Mirjam Neuman

Karin Bergqvist
Personligt ombud
Telefon: 0501-75 63 87
Mobil: 0766-37 71 73
E-post: Karin Bergqvist

Sidan senast uppdaterad: