Egentest för Covid-19 för personal inom vård- och omsorg

Nu finns möjlighet till egentest för viss vård- och omsorgspersonal med lätta luftvägssymtom. Ett test som kan göras för att utesluta Covid-19 för att snabbt återgå i arbete.

Egentestet är en överenskommelse mellan personal och enhetschef. I samband med rapport om sjukfrånvaro tas frågan upp om egentest. Egentest är frivilligt och syftet med testningen är säkrad bemanning.

Privat vårdaktörer

Arbetsgivaren är ansvarig för att skydda arbetstagare mot smittrisker och att personal har tillgång till lämplig skyddsutrustning.

Är du en privat vårdaktör och saknar skyddsutrustning rörande Covid-19, till exempel handskar, munskydd, visir och handsprit, eller vill veta mer, kan du vända dig till Linda Hurtig Johansson så kan kommunen ta med dina behov i begäran om stöd till Socialstyrelsen.

Du kan också läsa mer om detta genom att klicka på länken nedan.
Vägledning för provtagning, Västra Götalandsregionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: