Anpassade besök på särskilt boende

1 oktober 2020 upphör det tillfälliga besöksförbudet på särskilt boende för äldre. Besök är då åter möjligt. För att hitta ett hållbart sätt att ta emot besökare, där risken för smittspridning minimeras, är samspelet mellan verksamheten och de närstående viktigt. Alla har en viktig roll för att skydda de äldre och sårbara på boendet mot covid-19.

Vill du besöka någon?

  • Ring boendet för att boka en lämplig tid. Du får då information om vad du ska tänka på och hur verksamheten anpassar besöket för att minimera risk för smittspridning.
  • Besökande kommer på avsedd tid och inväntar personal utanför entrédörren.
  • Besökande svarar på frågor relaterat till infektionssymtom. Endast symtomfria får fullfölja besöket.
  • Besökande spritar händerna med handdesinfektion
  • Besökande följs in till den boendes lägenhet. Inga besökande får vistas i allmänna utrymmen.
  • I den boendes lägenhet finns möjlighet till handtvätt, handdesinfektion och visir.
  • Tänk på att hålla avstånd. Visir rekommenderas vid närmare kontakt än 2 meter.
  • Besökare använder trygghetslarmet för att meddela att man ämnar lämna lägenheten.
  • Vi rekommenderar max två besökande per tillfälle.

Länk: Folkhälsomyndigheten Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.