En vecka fri från våld

Gullspångs kommun ställer sig bakom nationella kampanjen "En vecka fri från våld". Syftet med veckan är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör och hur vi tillsammans kan sprida kunskapen om att våld går att förebygga.

Per Isdals definition av våld: Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill"

315 dödade kvinnor

Journalisterna Kerstin Weigl och Kristina Edblom har sedan 2009 granskat alla fall då en kvinna dödats av en man eller ex-man. De har varit på rättegångarna, träffat anhöriga och talat med experter. Dessa berättelser är exempel från granskningen som Kerstin och Kristina genomfört. Pdf, 124.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Boktips

  • I händelse av min död, författare Kerstin Weigl och Kristina Edblom (bok med berättelser från kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation).
  • Helvetet jag kallade kärlek, författare Lena Bivner

Länk till mer information om Varningstecken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du eller någon du känner utsatt för våld?

Vid akuta fall

Polisen
Vid livshotande situation: 112
Övrigt: 114 14

Socialjouren
Nås på kvällar och helger samt helgdagar
Telefon: 0500-49 74 21 / 0500-49 74 22
Om du inte når Socialjouren på ovanstående nummer ring 114 14 och be om att bli kopplad till Socialjouren Skövde.

Här söker du stöd och hjälp

Socialtjänsten
Öppettider
Måndag - torsdag 08.00 - 16.30
Fredagar 08.00 - 16.00
Telefon socialtjänstens reception: 0551-360 80
Kommunens växel: 0551- 360 00

Utväg Skaraborg
Telefontid måndag - fredag klockan. 08-09
0700-85 25 06

Elevhälsan
Du som elev på Gullspångs kommuns skolor kan alltid vända dig till din skolkurator eller skolsköterska.

Tjejjouren Väst
www.tjejjourenvast.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Chatten öppen tisdag, onsdag, torsdag och söndag klockan 20-22
Ladda ner appen Stella

Ungdomsmottagningen
www.umo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
010 - 473 93 15
Öppet Vårdcentralen Gullspång
tisdagar 7:30-16:30
För fler språk: www.youmo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS (Barnens rätt i samhället)
www.bris.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Barn och unga, ring: 116 111
Bris vuxentelefon (för frågor om barn och unga): 077–150 50 50
Stödlinje för idrottsledare: 077–440 00 42
Stöd på arabiska (tisdag-torsdag): 077–448 09 00
Ring, chatta eller maila alla dagar.

Unga relationer
www.ungarelationer.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Chatten är öppen varje kväll kl. 20-22

Kvinnofridslinjen
Telefon: 020-50 50 50 öppet dygnet runt.
Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.
Här kan du få hjälp på flera olika språk.
Du kan vara helt anonym.

Om en vecka fri från våld

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna och arrangeras i år för femte året i rad.

Folkhälsorådet och Socialtjänsten Gullspång samordnar tillsammans arbetet med En vecka fri från våld. Under veckan kommer skolelever årskurs 4-9 att få lyssna till en digital föreläsning av Atilla Yoldas, journalist, författare och aktivist med fokus på jämställdhet, antirasism och destruktiva maskulinitetsnormer. Eleverna kommer på olika sätt arbeta och samtala kring våldsprevention, jämställdhet och könsnormer i undervisningen.

Även kommunanställda inom barn, utbildning och kultur, vård och omsorg samt VISA kommer få möjlighet att lyssna till en digital föreläsning av Atilla under veckan. Personalen kommer också få olika utbildningsmaterial anpassat till vilken verksamhet de arbetar i.

Sidan senast uppdaterad: